Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

Poděkování

Dovolte, abychom všem partnerům poděkovali za podporu 18. ročníku festivalu Moravskotřebovské arkády 2018, který se uskutečňuje ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem! 

V letošním 18. ročníku byla pro Nadaci rozvoje občanské společnosti vybrána z příspěvku občanů Moravské Třebové, dobrovolného vstupného a registračního poplatku zúčastněných sborů částka 48.051- Kč.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci. ZUŠ Moravská Třebová.

 
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMACÍ  POHOVORY  PRO NOVÉ  ŽÁKY

 Přijímací pohovory pro nové zájemce budou probíhat v termínu od 18. 6. 2018 - 27. 6. 2018 v čase od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři č. 203.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2018/2019 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem.

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".