Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

 Termín přijímání nových žáků od 15. 6. 2020 

Vážení rodiče, termín přijímání nových žáků bude probíhat od 15.6. 2020. 

V tomto období budou přijímány přihlášky pouze elektronickou formou, prostřednictvím informačního systému iZUŠ nebo na www.zusmt.cz. K návštěvě školy na osobní pohovor budete vyzváni na začátku nového školního roku v měsíci září 2020.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2020/2021 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem. 

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".