PDF Tisk Email

 

Přihlášení do ZUŠ
 

Do základního studia zařazuje uchazeče vedení Základní umělecké školy na základě přijímacího pohovoru, a to na doporučení přijímací komise. Součástí přijímacího pohovoru je talentová zkouška. První kolo konání talentových zkoušek bývá  v posledním červnovém týdnu, druhé kolo v prvním zářijovém týdnu.

Vedení Základní umělecké školy doporučuje pro přijetí nových žáků červnový termín vzhledem k uvolněným místům po odchodu absolventů jako nejvhodnější. Ani přes snahu vyhovět všem zájemcům nelze v pozdějším termínu vzhledem ke kapacitě školy zaručit přijetí nových žáků.

Přesné datum konání talentových zkoušek a jejich obsah oznámí škola vyvěšením v prostorách školy, webových stránkách ZUŠ, v místním tisku a veřejných plakátovacích plochách v posledním měsíci školního roku.

Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2013 09:17