PDF Tisk Email

 

Výše příspěvku

 

HUDEBNÍ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný hudební kroužek - děti MŠ

Přípravná hudební výchova s nástrojovou výukou - žáci ZŠ

Nástrojová výuka ve skupince ( + HN, KH )

Individuální nástrojová výuka ( + HN, KH )

Dětský pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor ve spojitosti s dalším hudebním studijním zaměřením

Individuálni nástrojová výuka na podporu talentů /pro žáky navštěvující další hudební obor

Individuálni nástrojová výuka pro potřeby školních orchestrů /pro žáky již navštěvující hudební obor/

- 1.000,-

- 2.500,-

- 1.800,-

- 2.500,-

- 1.500,-

- 0,-

 

- 0,-

 

- 0,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravná hudební výchova bez nástrojové výuky - žáci ZŠ

Přípravná hudeb. výchova s nástrojovou výukou - žáci ZŠ

Individuální výuka + HN

-    900,-

- 1.800,-

- 1.800,-

                                                                                                                                                                                                           


 

 

TANEČNÍ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný taneční kroužek - děti MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.500,-

- 1.500,-

- 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

-   900,-

-   900,-

 


 

VÝTVARNÝ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný výtvarný kroužek – děti MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.700,-

- 1.700,-

- 1.700,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium – žáci MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

-   900,-

-   900,-

 


 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.500,-

- 1.500,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium - žáci ZŠ

-   900,-

 


 

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

                                                                                               

Příspěvek se hradí v kanceláři ZUŠ /č. dveří 201/, Zámecké nám. č.o.1, č.p.185.

Ve dnech:  Pondělí – Čtvrtek  11:30 – 12:30      14:30 – 16:00